AVÍS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

AVÍS LEGAL.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 12 d’Octubre, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic Centre Psicologic Benavet, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’aquest lloc web la següent informació:

El lloc web www.benavet.com, és propietat de Centre Psicologic Benavet, S.L., amb domicili social en Av. Països Catalans, 11, C.P. 43007, de Tarragona.

Vostè pot contactar-nos a través dels següents mitjans de comunicació:

Telèfono: (+34) 611 40 85 86
Correu electrònic: [email protected]

OBJETCTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis oferts per l’entitat, així com per a la recepció de possibles clients.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.benavet.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de Centre Psicologic Benavet, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal de Centre Psicologic Benavet, S.L., les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Centre Psicologic Benavet, S.L. són titulars o legítimes llicenciatàries.

 

CONTINGUTS:
Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’aplicació.

 

ACCÉS I US:
Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.

Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Centre Psicologic Benavet, S.L..

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Centre Psicologic Benavet, S.L., ni els alteri totalment o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Centre Psicologic Benavet, S.L..

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi Centre Psicologic Benavet, S.L., presentar les pàgines de Centre Psicologic Benavet, S.L., o la informació continguda en elles baix frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

RESPONSABILITAT:
Centri Psicologic Benavet, S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap mena de mal que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut d’aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

 

SERVEI:
Centri Psicologic Benavet, S.L. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

 

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web de Centre Psicologic Benavet, S.L., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. L’accés a la pàgina Web de Centre Psicologic Benavet, S.L. implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

 

HIPERENLLAÇOS:
Els enllaços continguts en el lloc web de Centre Psicologic Benavet, S.L. poden dirigir a pàgines Web de tercers. Centri Psicologic Benavet, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Centre Psicologic Benavet, S.L. i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

GENERAL:
A l’efecte del que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Centre Psicologic Benavet, S.L., l’informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Centre Psicologic Benavet, S.L., posa en el seu coneixement l’existència d’un fitxers automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Centre Psicologic Benavet, S.L., per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. El citat fitxer es troba inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual pot accedir l’usuari per a comprovar la situació d’aquests.

 

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:
Centre Psicologic Benavet, S.L., ha adoptat les mesures necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:
L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Centre Psicologic Benavet, S.L., que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Centre Psicologic Benavet, S.L. i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Centre Psicologic Benavet, S.L..

 

RECOLLIDA DE DADES:
L’acceptació de les presents condicions, precisa de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web. En el moment de la recollida de les dades, l’usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

EXERCICI DE DRETS:
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l’usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a Centre Psicologic Benavet, S.L., Av. Països Catalans, 11 provincia de Tarragona, con Codi Postal 43007, Espanya. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

 

CONSENTIMIENT:
L’usuari prestarà el seu consentiment perquè Centre Psicologic Benavet, S.L. pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Centre Psicologic Benavet, S.L., implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Centre Psicologic Benavet, S.L..

Al temps de la petició d’aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

 

CESSIÓ A TERCERS:
Centre Psicologic Benavet, S.L. no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

 

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:
Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Centre Psicologic Benavet, S.L. i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Centre Psicologic Benavet, S.L. a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe a aquests, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercer algun la seva identificació, contrasenya o números de referència que Centre Psicologic Benavet, S.L. pogués proporcionar-li. Així mateix, per a garantir que la protecció del secret professional entre Centre Psicologic Benavet, S.L. i el client es preservi en totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

 

ÚS DE COOKIES:
Centre Psicologic Benavet, S.L. pot utilitzar cookies quan un Usuari navegui per les pàgines web del Portal. Les cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Centre Psicologic Benavet, S.L. reconegui les preferències sobre els continguts del Portal seleccionats en visites anteriors pels Usuaris, per a poder recordar les seves preferències sense que hagin de tornar a seleccionar-les en visites posteriors.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el Portal, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Centre Psicologic Benavet, S.L., sense perjudici que, en tal cas, sigui necessari que l’Usuari hagi de realitzar aquesta selecció en cada ocasió que visiti el Portal.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:
Centre Psicologic Benavet, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació.

Abrir chat
👋 ¡Hola! ¿Necesitas ayuda? Consúltanos!
¡Hola!👋
Cuéntanos cómo podemos ayudarte.